آذرخش

نام طرح : آذرخش در 2سایز52aکد52وکد56

تعداد رنگ : 79

ابعاد : 430*620و500*347

سایز : 65*94و76*52

قیمت  3400000و2870000