بازار فرش مصر

نام طرح : بازار فرش1a مصرکد1

تعداد رنگ :174

ابعاد :580*811

سایز : 123*88

قیمت : 6325000