بیضی

تعداد رنگ:farsh1520

ابعاد: 357*461

سایز: 70*54

قیمت: 28000000