خرگوش فروش

تعداد رنگ: faransavi53126

ابعاد: 680*500

سایز: 103*76

قیمت: 58۰۰۰۰۰

وزن: 2320

تعداد ابریشم: 16