دختر شمالی

نام طرح :دختر شمالی کد2626a

تعداد رنگ :115

ابعاد :400*550

سایز :62*85

قیمت :3330000