دختر قاجار طیفی

نام طرح :دختر قاجار طیفی کد2323a

تعداد رنگ :23

ابعاد :344*480

سایز :52*73

قیمت :2140000