ستیز

نام طرح : ستیزکد2828a

تعداد رنگ : 109

ابعاد : 400*500

سایز : 60*76

قیمت : 3040000