ضامن آهو

نام طرح : ضامن آهو27a

تعداد رنگ : ۹۴

ابعاد : ۷۲۰*۵۱۵

سایز : ۱۱۴*۷۸

قیمت : ۴۳۲۰۰۰۰