فوت شمع

تعداد رنگ: faransavi54166

ابعاد: 749*1250

سایز: 104*175

قیمت: 165۰۰۰۰۰

وزن: 6180

تعداد ابریشم: 28