قصری

تعداد رنگ:farsh2038

ابعاد: 800*1260

سایز: 121*191

قیمت: 16800000