ماندانا

نام طرح:مانداناکد1919a

تعدادرنگ:87

ابعاد:400*547

سایز:60*83

قیمت:3360000