مرد نابینا

نام طرح : مرد نابینا47aکد47

تعداد رنگ : 101

ابعاد : 409*600

سایز : 69*91

قیمت : 3400000