معرفی مجموعه توماج

 معرفی نام:فرشهای اولیه از جنس چرم بوده است و با توجه به سابقه دیرینه تولید فرش در کشور عزیزمان و علاقه مدیران مجموعه به سابقه دیرینه فرش در کشورمان این نام که به معنی چرم می باشد انتخاب شده است

هدف مجموعه:این مجموعه با توجه به اهمیت مسأله اشتغال زایی  و ارتقا هر چه بیشتر سطح کیفی صنعت فرش و تابلو فرش در کشورمان شروع به کار کرده و امید است که هدف اصلی مجموعه که صرفا اشتغال زایی مفید در جامعه می باشدبه یاری خداوندمتعال تحقق یابد.