مینیاتور 6

تعداد رنگ :miniator1057

ابعاد :525*361

سایز :79*54

قیمت :295۰۰۰۰