مینیاتور 8

تعداد رنگ :miniator12۱2۵

ابعاد :560*839

سایز :127*۸۵

قیمت :790۰۰۰۰