نقاش زیبا

تعداد رنگ: faransavi57105

ابعاد: 600*400

سایز: 91*60

قیمت: 39۰۰۰۰۰

وزن: 1580

تعداد ابریشم: 13