پاستورباز

تعداد رنگ: faransavi59150

ابعاد: 560*800

سایز: 85*121

قیمت: 67۰۰۰۰۰

وزن: 3100

تعداد ابریشم: 10