کودک متفکر

تعداد رنگ: faransavi60109

ابعاد: 490*350

سایز: 74*53

قیمت: 275۰۰۰۰

وزن: 1230