گلدان خاکستری

تعداد رنگ : gol2883

ابعاد : ۲50*4۵۰

سایز : 68*38

قیمت : 185۰۰۰۰