گلدان دو تکه

تعداد رنگ : gol3299

ابعاد : 350*50۰

سایز : 7۳*۵6

قیمت : 285۰۰۰۰