گلدان رومیزی

تعداد رنگ : gol35107

ابعاد : 650*44۰

سایز : 66*98

قیمت : 440۰۰۰۰