گل ریشه دار

تعداد رنگ : gol3385

ابعاد : 450*۳4۰

سایز : 51*68

قیمت : 210۰۰۰۰