4 قل کشیده

تعداد رنگ : mazhabi-35

ابعاد : 360*68۰

سایز : 54*103

قیمت : 340۰۰۰۰