دسته بندی: تابلو فرش حیوانات

اسب دریا

نام طرح : اسب دریاکد3636a

تعداد رنگ : 24

ابعاد : 350*490

سایز : 53*74

قیمت : 2300000

 

 

ببر طیفی

نام طرح : ببر طیفی کد3535a

تعداد رنگ : 48

ابعاد : 356*450

سایز : 54*68

قیمت : 2480000

 

دو پرنده نایاب

نام طرح : دو پرنده ی نایاب کد3434a

تعداد رنگ : 60

ابعاد : 210*280

سایز : 31*42

قیمت : 1150000

 

زوزه گرگ

نام طرح : زوزه گرگ کد3333a

تعداد رنگ : 24

ابعاد : 250*350

سایز : 38*53

قیمت : 1050000

 

اسب صحرا

نام طرح : اسب صحراکد3232a

تعداد رنگ : 32

ابعاد : 350*490

سایز : 53*74

قیمت :2470000

 

اسب ایستاده

نام طرح : اسب ایستاده کد3131a

تعداد رنگ : 32

ابعاد : 420*560

سایز : 63*85

قیمت : 3350000

 

نژاد اسب ها

نام طرح : نژاد اسب هاکد3030a

تعداد رنگ : 96

ابعاد : 500*700

سایز : 76*106

قیمت : 4600000

 

رود نیل

نام طرح : رود نیل کد2929a

تعداد رنگ : 75

ابعاد : 420*570

سایز :63*86

قیمت : 3160000

 

ستیز

نام طرح : ستیزکد2828a

تعداد رنگ : 109

ابعاد : 400*500

سایز : 60*76

قیمت : 3040000

 

گله اسب در آب

نام طرح : گله اسب در آب کد2727a

تعداد رنگ : 133

ابعاد : 490*700

سایز : 74*106

قیمت : 4480000