دسته بندی: تابلو فرش حیوانات

کمین گرگ

نام طرح : کمین گرگ کد2626a

تعداد رنگ : 20

ابعاد : 140*210

سایز : 21*31

قیمت : 550000

 

گله اسب در مه

نام طرح : گله اسب در مه کد2525a

تعداد رنگ : 55

ابعاد : 354*500

سایز : 53*76

قیمت : 2350000

 

کبک کوهستان

نام طرح : کبک کوهستان کد2424a

تعداد رنگ : 100

ابعاد : 369*495

سایز : 56*75

قیمت : 2870000

 

مهربانی ( مرغ کبوتر )

نام طرح : مهربانی ( مرغ کبوتر ) کد2323a

تعداد رنگ : 113

ابعاد : 386*520

سایز : 58*73

قیمت : 2950000

 

پلنگ روی شاخه

نام طرح : پلنگ روی شاخه کد2222a

تعداد رنگ : 43

ابعاد : 320*398

سایز : 48*60

قیمت : 1780000

 

اسب قهوه ای

نام طرح : اسب قهوه ای کد2121a

تعداد رنگ : 58

ابعاد : 420*559

سایز : 85*63

قیمت : 3390000

 

محبت ( گربه جوجه )

نام طرح : محبت ( گربه جوجه )کد2020a

تعداد رنگ : 51

ابعاد : 357*500

سایز : 54*76

قیمت : 2350000

 

دهکده حیوانات

نام طرح : دهکده حیوانات کد1919a

تعداد رنگ : 101

ابعاد : 500*700

سایز : 76*106

قیمت : 4420000

 

فرار اسب ها

نام طرح : فرار اسب هاکد1818a

تعداد رنگ : 37

ابعاد : 458*651

سایز : 69*99

قیمت : 4080000

 

نگاه ( روباه )

نام طرح : نگاه ( روباه )کد1717a

تعداد رنگ : 53

ابعاد : 375*500

سایز : 60*76

قیمت : 2480000