دسته بندی: تابلو فرش عشایر

پیر زن نخ ریس

نام طرح : پیر زن نخ ریس کد6albom5a

تعداد رنگ : 90

ابعاد : 52*106

سایز : 500*700

قیمت : 4540000

 

نان پز

نام طرح : نان پزکد5albom6a

تعداد رنگ : 118

ابعاد : 52*106

سایز : 500*700

قیمت : 4540000

 

کوچ عشایر رنگی

نام طرح : کوچ عشایر رنگی کد4albom4a

تعداد رنگ : 85

ابعاد : 1000*685

سایز : 152* 104

قیمت : 9770000

 

شتربان

نام طرح : شتربان کد3albom2a

تعداد رنگ : 67

ابعاد : 397 * 600

سایز : 60 * 91

قیمت : 2760000

 

 

کوچ خانوادگی

نام طرح : کوچ خانوادگی کد2albom3a

تعداد رنگ : 93

ابعاد :490*729

سایز : 74*110

قیمت : 4710000

 

 

کوچ عشایر

نام طرح : کوچ عشایرکد1albom1a

تعداد رنگ : 85

ابعاد : 500 * 730

سایز : 52 * 111

قیمت : 4830000