دسته بندی: تابلو فرش مذهبی

و ان عرضی اسماء دار

نام طرح : و ان عرضی اسماء دارکد۶۰60a

تعداد رنگ : ۲۵

ابعاد : ۲۶۱*۶۲۹

سایز : ۳۷*۹۵

قیمت : ۲۱۳۰۰۰۰

 

جلاله بزرگ

نام طرح : جلاله بزرگ کد۵۹59a

تعداد رنگ : ۲۱

ابعاد : ۳۳۰*۴۵۰

سایز : ۵۰*۶۸

قیمت : ۱۸۴۰۰۰۰

 

و ان بسم ا… فیروزه

نام طرح : و ان بسم ا… فیروزه کد۵۸58a

تعداد رنگ : ۲۶

ابعاد : ۲۳۸*۳۵۰

سایز : ۳۶*۵۳

قیمت : ۱۲۷۰۰۰۰

 

آیت الکرسی گلدار

نام طرح : آیت الکرسی گلدارکد۵۷57a

تعداد رنگ : ۱۰۶

ابعاد : ۴۲۰*۵۶۳

سایز : ۶۳*۸۵

قیمت : ۳۴۰۰۰۰۰

 

کوثر طولی

نام طرح : کوثر طولی کد۵۶56a

تعداد رنگ : ۲۷

ابعاد : ۲۹۰*۴۲۰

سایز : ۴۴*۶۳

قیمت : ۱۵۶۰۰۰۰

 

امن یجیب

نام طرح : امن یجیب کد۵۵55a

تعداد رنگ : ۲۰

ابعاد : ۳۰۰*۵۰۰

سایز : ۴۵*۷۶

قیمت : ۱۹۷۰۰۰۰

 

و ان یکاد زرکوب

نام طرح : و ان یکاد زرکوب کد۵۴54a

تعداد رنگ : ۲۳

ابعاد : ۳۸۵*۵۵۰

سایز : ۵۸*۸۳

قیمت : ۲۷۰۰۰۰۰

 

چهار قل

نام طرح : چهار قل کد۵۳53a

تعداد رنگ : ۴۳

ابعاد : ۳۸۲*۶۳۷

سایز : ۵۸*۸۳

قیمت : ۳۲۷۰۰۰۰

 

 

و ان یکاد خاکستری

نام طرح : و ان یکاد خاکستری کد۵۲52a

تعداد رنگ : ۳۵

ابعاد : ۳۵۸*۴۹۰

سایز : ۵۸*۷۴

قیمت : ۲۲۸۰۰۰۰

 

صلوات

نام طرح : صلوات کد۵۱51a

تعداد رنگ : ۲۳

ابعاد : ۳۶۴*۵۲۰

سایز : ۵۵*۷۹

قیمت : ۲۴۸۰۰۰۰