دسته بندی: تابلو فرش مذهبی

و ان عرضی اسماء دار

نام طرح : و ان عرضی اسماء دار60a

تعداد رنگ : ۲۵

ابعاد : ۲۶۱*۶۲۹

سایز : ۳۷*۹۵

قیمت : ۱۸۵۰۰۰۰

 

جلاله بزرگ

نام طرح : جلاله بزرگ 59a

تعداد رنگ : ۲۱

ابعاد : ۳۳۰*۴۵۰

سایز : ۵۰*۶۸

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰

 

و ان بسم ا… فیروزه

نام طرح : و ان بسم ا… فیروزه58a

تعداد رنگ : ۲۶

ابعاد : ۲۳۸*۳۵۰

سایز : ۳۶*۵۳

قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰

 

آیت الکرسی گلدار

نام طرح : آیت الکرسی گلدار57a

تعداد رنگ : ۱۰۶

ابعاد : ۴۲۰*۵۶۳

سایز : ۶۳*۸۵

قیمت : ۲۹۵۰۰۰۰

 

کوثر طولی

نام طرح : کوثر طولی56a

تعداد رنگ : ۲۷

ابعاد : ۲۹۰*۴۲۰

سایز : ۴۴*۶۳

قیمت : ۱۳۵۰۰۰۰

 

امن یجیب

نام طرح : امن یجیب55a

تعداد رنگ : ۲۰

ابعاد : ۳۰۰*۵۰۰

سایز : ۴۵*۷۶

قیمت : ۱۷۲۰۰۰۰

 

و ان یکاد زرکوب

نام طرح : و ان یکاد زرکوب54a

تعداد رنگ : ۲۳

ابعاد : ۳۸۵*۵۵۰

سایز : ۵۸*۸۳

قیمت : ۲۳۵۰۰۰۰

 

چهار قل

نام طرح : چهار قل53a

تعداد رنگ : ۴۳

ابعاد : ۳۸۲*۶۳۷

سایز : ۵۸*۸۳

قیمت : ۲۸۵۰۰۰۰

 

 

و ان یکاد خاکستری

نام طرح : و ان یکاد خاکستری52a

تعداد رنگ : ۳۵

ابعاد : ۳۵۸*۴۹۰

سایز : ۵۸*۷۴

قیمت : ۱۹۸۰۰۰۰

 

صلوات

نام طرح : صلوات51a

تعداد رنگ : ۲۳

ابعاد : ۳۶۴*۵۲۰

سایز : ۵۵*۷۹

قیمت : ۲۱۵۰۰۰۰