دسته بندی: تابلو فرش کلاسیک

کارگران بنی اسرائیل

نام طرح : کارگران بنی اسرائیل5a

تعداد رنگ : 119

ابعاد : 419*1000

سایز : 152*63

قیمت : 5550000

 

مهمانی تزار

نام طرح : مهمانی تزار4a

تعداد رنگ : 88

ابعاد : 713*1000

سایز : 108*152

قیمت : 9050000

 

ملکه صبا

نام طرح : ملکه صبا3a

تعداد رنگ : 90

ابعاد : 666*1000

سایز : 101*152

قیمت : 8440000

 

 

راهنمایان طریقه توحید

نام طرح : راهنمایان طریقه توحید2a

تعداد رنگ : 27

ابعاد : 900*1250

سایز : 136*190

قیمت : 13200000

 

شکار شیر

نام طرح : شکار شیر1a

تعداد رنگ : 134

ابعاد : 700*1000

سایز : 106*152

قیمت : 9430000