دسته بندی: طراحی نقشه تابلو فرش

rgmardrjنمونه ای از عکسهای بافته شده توسط مجموعه:

این مجموعه توانایی آن را دارد که هر عکس یا منظره ای که در ذهن شما موجود میباشد را به صورت نخ ونقشه طراحی کرده ویابه صورت تابلو فرش اریه دهد.