دسته بندی: فرش

طلایی

تعداد رنگ:farsh1334

ابعاد: 700*1052

سایز: 106*160

قیمت: 12400000

گلستان

تعداد رنگ:farsh1234

ابعاد: 1080*720

سایز: 109*164

قیمت: 13000000

گلدار اعلا

تعداد رنگ:farsh1144

ابعاد: 1245*799

سایز: 121*189

قیمت: 16600000

هریس قدیم

تعداد رنگ:farsh1025

ابعاد: 837*528

سایز: 127*80

قیمت: 7400000

ترنج بیضی

تعداد رنگ:farsh917

ابعاد: 955*627

سایز: 95*145

قیمت: 10000000

گل کرم

تعداد رنگ:farsh835

ابعاد: 1260*800

سایز: 121*191

قیمت: 16800000

هندسی

تعداد رنگ:farsh712

ابعاد: 469*663

سایز: 100*71

قیمت: 5200000

بته جقه

تعداد رنگ:farsh613

ابعاد: 958*652

سایز: 95*145

قیمت: 10000000

غلط

تعداد رنگ:farsh527

ابعاد: 1068*702

سایز: 106*162

قیمت: 12400000

ماهی

تعداد رنگ:farsh424

ابعاد: 1030*678

سایز: 103*156

قیمت: 11800000